Välj system att logga in på

I listan nedan väljer du vilket system du vill logga in på.

System:

» Conscriptor FTP
» Conscriptor E-Post
» VirCon 6.0
» DictaPool
» Webtop

2014-04-02

Mawell och Conscriptor har tecknat ett avtal som ger Conscriptor rättigheterna till dikteringslösningen MedSpeech. Mawell kommer fortsättningsvis att fungera som återförsäljare av MedSpeech. I samband med förvärvet anställer Conscriptor ett eget utvecklingsteam helt inriktat på att utveckla lösningar som minimerar läkarnas arbete i vårdadministrationen.

MedSpeech, med cirka 30 000 användare på över 100 sjukhus och vårdenheter, är en av Sveriges ledande produkter inom digital diktering och taligenkänning. Avtalet mellan parterna ger Conscriptor rättigheterna och fullt ansvar för utvecklingen av produkten från och med den 1 april 2014. Mawell kommer fortsatt erbjuda MedSpeech till marknaden i sin roll som återförsäljare. 

Förvärvet av MedSpeech och arbetet med det nya utvecklingsteamet syftar till att nå Conscriptors målsättning att under år 2015 erbjuda alla kunder möjlighet att signera sina diktat inom 30 minuter.

– Vi tror att detta avtal stärker MedSpeech som produkt och gynnar användarna. Samarbetet, med Mawells erfarenhet inom området och Conscriptors fokus och expertis, borgar för att MedSpeech kommer att fortsätta utvecklas med många nyttiga funktioner framöver. Rent praktiskt innebär detta inga stora förändringar för våra kunder och vi tror att denna affär endast innebär positiva saker för dem, säger Torbjörn Lindh, VD på Mawell. 

En av de stora utmaningarna i vården idag är att effektivisera, både vad gäller kostnader och administration. Inom diktering har många svenska sjukhus och andra vårdenheter idag en fördröjning motsvarande dagar eller veckor innan inlästa diktat kan signeras. För att hantera  situationen krävs en förbättring, menar Conscriptors VD Henric Carlsson:

– Det kan inte undgå någon att vår sjukvård måste bli mer kostnadseffektiv och samtidigt handla mer om vård och mindre om administration. När vi nu förvärvar rättigheterna till en väl beprövad dikteringslösning och samtidigt anställer ett mycket kompetent utvecklingsteam gör vi det som en del i en uttalad strategi att bidra till en effektivare svensk sjukvård och mer tid till patienterna.

Torbjörn Lindh är inne på samma spår:

– Det finns en ganska utbredd förtroendekris när det gäller IT i vården. Istället för att förenkla och effektivisera vardagen fastnar läkare och annan vårdpersonal ofta i otympliga system som gör att dokumentation kan ta lika lång tid som bedömning och behandling. Därför behövs aktörer som Conscriptor som med en tydlig målbild sätter press på sig själva och går i framkanten för att utveckla svensk sjukvårdsadministration. Vi ser det som naturligt att lämna MedSpeech till Conscriptor, avslutar han. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Torbjörn Lindh, VD Mawell

0708-35 37 60

torbjorn.lindh@mawell.com

 

Henric Carlsson, VD Conscriptor

0730-29 99 09

henric.carlsson@conscriptor.se 

 

Conscriptor grundades år 2006 av Henric Carlsson. I dag har företaget cirka 250 medarbetare och är primärt verksamt inom hälso- & sjukvård. Conscriptor har av tidningen Dagens Industri utsetts till Gasellföretag år 2009, 2010, 2011 och 2012. Conscriptor har sitt huvudkontor på Orust. För mer information: www.conscriptor.se 

Mawell är ett snabbt växande nordiskt IT-företag inom hälso- och sjukvården. Vi levererar innovativa lösninga nationellt och internationellt till offentliga och privata sjukhus och organisationer samt läkemedelsföretag. Vi baserar vår verksamhet på extensiv kunskap och erfarenhet inom området samt öppna standarder och patientcentrerad teknologi. Besök www.mawell.se för mer information.

2013-10-18

Företaget Conscriptor har tecknat ett nytt avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Det nya avtalet innebär att Conscriptor med digital teknik kommer att hantera och ansvara för stora delar av sjukvårdsområdets journalföring. Avtalet är flerårigt och har ett beräknat ordervärde om cirka 70 MSEK.

Conscriptor levererar journalföring som en tjänst till ett stort antal av Sveriges vårdgivare. Tjänsten syftar till att minska tiden och kostnaden för sjukvårdsadministrationen samt ge läkarna mer tid för patienterna.

– Vi har haft förtroendet att sedan flera år att leverera den kritiska journalinformationen till Stockholms läns sjukvårdsområde. Att vi nu får möjlighet att fortsätta och även utveckla det samarbetet är givetvis en stor framgång för Conscriptor, hela vårt team och arbetet med att skapa en unik, effektiv tjänsteleverans, säger Henric Carlsson, vd Conscriptor.

För mer information besök: www.conscriptor.se

Högupplöst bildmaterial finns på: www.conscriptor.se/media

För mer information kontakta:
Henric Carlsson, vd Conscriptor AB
Tel: 0730-29 99 09, henric.carlsson@conscriptor.se

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en vårdgivare inom landstinget med cirka 11 000 medarbetare. För mer information: http://www.slso.sll.se/

2013-06-24

Företaget Conscriptor har utvecklat en ny applikation som innebär att sjukvården kan möta kraven på en fungerande vårddokumentation oberoende av störningar i journalsystemen och den inbyggda dikteringsfunktionen. Syftet med den nya applikationen DictaSend är bland annat att bättre kunna hantera den typen av allvarliga driftstörningar som på senare tid drabbat ett antal svenska sjukhus och deras journalsystem.
DictaSend har under en längre tid testats bland cirka 100 läkare i sjukvården för att säkerställa att den uppfyller kraven på funktionalitet i kombination med stark kryptering och hög säkerhet. Applikation innebär att sjukvårdspersonal kan diktera via smartphone och informationen förs in i journalen på motsvarande sätt som om dikteringen gjorts via journalsystemets egen dikteringsfunktion.

– Applikationen har utvecklats med användarens behov i fokus och nu känner vi oss helt trygga med att erbjuda tjänsten på marknaden. Systemet gör att vården kan sköta kritiska delar av vårddokumentationen helt mobilt i händelse av kris, säger Henric Carlsson, vd på vårddokumentationsbolaget Conscriptor.

– Vi ser ett stort värde i denna nya tjänst för vår verksamhet som är en akutverksamhet och där man måste ha hög beredskap att hantera krissituationer även om journalsystemet är satt ur funktion. Vi ser därför Conscriptors lösning som en bra back-up för att säkerställa vårddokumentationen, säger Markus Frick, Enhetschef Lättakuten Danderyd, Danderyds sjukhus.

2013-04-19

Vi planerar för fortsatt tillväxt och förstärker vår organisation med två nya tjänster. Daniel Järvenpää blir övergripande ansvarig för Conscriptors affärsutveckling och Inger Lantto tillträder tjänsten som HR-ansvarig.  
– Conscriptor har vuxit kraftigt det senaste året, inte minst genom förvärven av företagen LocusMedicus och IQ Responsum. Med det ökar också kraven både på en strategisk affärsutveckling och kapacitet att arbeta proaktivt och effektivt i HR-frågor. Med Daniels och Ingers gedigna erfarenhet och kunskap får vi nu resurser att fortsätta utveckla företaget och bättre möta efterfrågan på våra tjänster, säger Henric Carlsson, vd Conscriptor.   
Daniel Järvenpää har tidigare haft flera ledande befattningar på såväl IQ Responsum som LocusMedicus där han också var en av grundarna och delägarna. Inger Lantto har tidigare arbetat på IQ Responsum som säljare, KAM och även varit involverad i företagets personal- och rekryteringsarbete. Inger Lantto var också en av grundarna till LocusMedicus där hon bland annat ansvarat för HR-frågor och medverkat i företagets ledningsgrupp.  
– Conscriptors mål har alltid varit att leverera effektiva tjänster i arbetet med patientjournaler och samtidigt bidra till att minska kostnaderna för sjukvårdsadministrationen. Det ställer också krav på att hela tiden utvecklas. Det gäller allt från nya arbetssätt och processer till införande av ny teknik och nya hjälpmedel. Med min nya roll i Conscriptor ser jag nu fram emot att hjälpa både oss själva och våra kunder att utvecklas, säger Daniel Järvenpää, ansvarig för affärsutveckling på Conscriptor.
– Med tanke på att jag haft en rad olika roller och i princip varit med sedan den här branschen kom till Sverige känns det väldigt roligt att få fortsätta arbeta med just HR-frågor. Att både medverka till att utveckla befintlig personal och möta behovet av nya medarbetare är avgörande framgångsfaktorer för Conscriptor. Att Conscriptors förvärv av LocusMedicus och IQ Responsum nu gör att vi blir en gemensam, kraftfull organisation gör också att jag ser fram emot uppgiften, säger Inger Lantto, HR-chef på Conscriptor.

2013-03-11

Vi förbättrar vår telefonilösning för att snabbare kunna hjälpa alla som vill komma i kontakt med oss. I samband med detta byter vi även telefonnummer till 020-12 13 50. Välkomna att höra av er!

2013-03-11

Vi befinner oss i en mycket expansiv fas och behöver utöka vår personalstyrka. Därför söker vi nu ännu fler kompetenta, lojala och entusiastiska läkarsekreterare som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla våra tjänster inom sjukvårdsdokumentation.

Vårt fokus ligger kring att hitta personer som helst kan flera olika journalsystem.Vi letar specifikt efter dig som behärskar ögonspecialiteten.

Skicka in din ansökan till sekreterare@conscriptor.se

(Sida 1 av 5) Nästa sida