Välj system att logga in på

I listan nedan väljer du vilket system du vill logga in på.

System:

» Conscriptor FTP
» Conscriptor E-Post
» VirCon 6.0
» DictaPool
» Webtop

Hjälp att skriva journal och journaler

De senaste åren har vi på Conscriptor skaffat oss en mängd nöjda kunder på läkarmottagningar och vårdcentraler genom att erbjuda tjänster och tekniska lösningar som frigör tid, sparar personalresurser och effektiviserar verksamheter inom Hälso- och sjukvård. Genom vårt nya segment Säljstöd erbjuder vi nu också företag som arbetar med försäljning vår hjälp för att nå samma eftersträvansvärda effekter.

Vår affärsidé

Vi ska erbjuda våra kunder inom privat och offentlig sjukvård (Hälso- och sjukvård) och försäljning (Säljstöd) effektiva tjänstelösningar. Vi ska tillföra våra kunder högre effektivitet med ökad lönsamhet utan behov av stora kapitalinvesteringar. Vår flexibilitet, kompetens, höga säkerhetstänkande och våra tekniska lösningar gör oss till en viktig partner för att skapa kostnadseffektiva verksamheter.

Vår vision

Hälso- och sjukvård

Vi ska vara det ledande företaget med en kundanpassad journalhantering där den senaste tekniken används för att uppnå hög säkerhet och kostnadseffektivitet på den svenska sjukvårdsmarknaden.

Säljstöd

Vi ska vara en komplett partner och erbjuda prisvärda tjänster och tekniska lösningar – verktyg som ger företag inom försäljning större möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet.

Våra värderingar

Vi värdesätter särskilt talang, noggrannhet, yrkesskicklighet och ansvarstagande. Vi strävar efter att göra det som är rätt och att bli bäst på det vi gör. Vi är förändringsbenägna. Beslutsvägarna är korta och vi fattar kloka och lönsamma beslut. Vi tar initiativ och har stor frihet under ansvar.

gasell.gif

Gasellföretag 2009, 2010 och 2011

Conscriptor fortsätter sin expansion och är utsett till Gasellföretag för 2009 och 2010 av Dagens Industri

Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens Industri sedan år 2000 de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller. Teamet på Conscriptor är en av dem!


Kriterier för att bli ett Gasellföretag:

  • har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
  • har en omsättning som överstiger 10 Mkr har minst tio anställda. 
  • har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen. 
  • har under samma period minst fördubblat sin omsättning. 
  • har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. 
  • har sunda finanser